Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Startups) και Παράγοντες Επιτυχίας

Ο όρος των Νεοφυών (Startups) Επιχειρήσεων έχει πλέον εισέλθει για τα καλά στην επιχειρηματική και οικονομική ζωή, τόσο…