Αγορά Εργασίας - Το μέλλον της Νέας Γενιάς

Η Εταιρία μας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και ταυτόχρονα λόγω της μεγάλης πίστης που έχει προς…