Οικονομική Ρευστότητα

Οικονομική Ρευστότητα είναι η ικανότητα/ευκολία μεταπώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου με μεταβολή σε μετρητά. Η…