Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια: Κάνε Κάτι Τώρα, Μπορείς!

  Μετά το 2013, μεγάλη προτεραιότητα των τραπεζών ήταν η βελτίωση/επίλυση των «Μη εξυπηρετούμενων δανείων» (ΜΕΔ),…