Η Διαφθορά Δημιουργεί Κοινωνίες Χωρίς Αύριο

Τί σημαίνει η λέξη «Διαφθορά»; Η Διαφθορά αναφέρεται, ως επί το πλείστων, στην κατάχρηση εξουσίας μέσω συγκεκριμένων…