Η Τέχνη Των Αποφάσεων και Επιλογών

Το πόστο της Διεύθυνσης ή Ηγεσίας μιας Εταιρείας ή Οργανισμού συχνά απαιτεί έγκαιρες, άμεσες και γρήγορες κινήσεις και…