Η Ανισότητα ανάμεσα στους μισθούς Και η ανεργία / Φτώχεια που Επικρατεί στους νέους εργαζόμενους

Το πιο κάτω άρθρο έχει συνταχτεί από τα νεαρότερα μέλη της Εταιρείας μας, που παρακολουθώντας τις δυσκολίες των…