Ο Ρόλος ενός Οικονομικού Συμβούλου: Οι Προκλήσεις και οι Άγνωστες Πτυχές του Επαγγέλματος.

Ακόμη και σήμερα, ο ρόλος του εξωτερικού Οικονομικού Συμβούλου, είτε αυτός αναλαμβάνεται από κάποιο φυσικό πρόσωπο ή…