«Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή»

Στην καθημερινότητα μας δυστυχώς αντιμετωπίζουμε συνεχείς συγκρούσεις. Είτε σαν παρατηρητές ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι…