Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρακάτω άρθρο ανατέθηκε σε έναν από τους έμπειρους Συνεργάτες μας στο Τμήμα Αναδιαρθρώσεων & Τραπεζικών…