Κίνησε γη και ουρανό το ΥΠΟΙΚ για να πείσει, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια αδιάλειπτων διαπραγματεύσεων με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) της Κομισιόν, ότι το Ενοίκιο Έναντι Δόσης (Μortgage to Rent), αποτελεί ύψιστο κοινωνικό μέτρο και όχι κρατική ενίσχυση προς τις τράπεζες, για να μην μείνουν άστεγες χιλιάδες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, των οποίων η πρώτη κατοικία αποτελεί εξασφάλιση στα στεγαστικά τους δάνεια.

Η Κομισιόν, αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει ο ΠτΔ σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 και τα οποία επιβεβαιώνει ο Γιώργος Παντελή, ΓΔ του ΥΠΟΙΚ, ότι είναι θέμα χρόνου, να αποσταλεί γραπτώς η έγκριση του Σχεδίου, από τη ΓΔΑ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης μεταξύ τεχνοκρατών της ΓΔΑ και ομολόγων τους του ΥΠΟΙΚ, η Κομισιόν έχει ανάψει πράσινο φως στο σχέδιο.

Ο Γ. Παντελή, που ηγείται της ομάδας που διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε στη StockWatch ότι λογικά σύντομα, το αρμόδιο θεσμικό όργανο της ΕΕ αναμένεται να αποστείλει και γραπτώς τη σχετική έγκριση.

Ήδη, το ΥΠΟΙΚ ετοιμάζει σχετικά έγγραφα τα οποία η ΓΔΑ έχει απαιτήσει, πλείστα εκ των οποίων, θα πρέπει να περάσουν από τη Νομική Υπηρεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το πολυαναμενόμενο σχέδιο.

Ο κ. Παντελή έκανε λόγο για εφαρμογή του σχεδίου σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι, όπως σημείωσε, η έγκριση από την Κομισιόν θα ληφθεί έγκαιρα.

Όπως έγραψε η StockWatch, από την εφαρμογή του Ενοικίου Έναντι Δόσης εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν μεταξύ 1500 και 2000 δανειολήπτες οι οποίοι εμπίπτουν στον ορισμό του ευάλωτου νοικοκυριού, κάτι που αφορά δικαιούχους από το σχέδιο Εστία, λήπτες του ΕΕΕ ή άλλων κρατικών επιδομάτων, καθώς και χαμηλοσυνταξιούχους.

Με βάση στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΥΠΟΙΚ, το σύνολο των δανείων που αφορούν στεγαστικά δάνεια ευάλωτων νοικοκυριών με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, ανέρχεται γύρω στα €2,5 δισ.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΟΙΚ στην τελική αίτηση που είχε αποστείλει αρχές του έτους, προς τη ΓΔΑ και αναφερόμενο στο επίμαχο σημείο που η Κομισιόν ερμήνευε ως κρατική ενίσχυση, είχε σημειώσει πως η θυγατρική της ΚΕΔΙΠΕΣ, που θα διαχειρίζεται το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, θα καταβάλλει περίπου το 65% της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας, ποσοστό που δεν αποκλείεται να περιοριστεί ελαφρά, στο πλαίσιο της έγκρισης της Κομισιόν.

Η ΕΕ ερμήνευσε, τη συνεισφορά του κράτους, ως κρατική ενίσχυση τονίζοντας πως τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που θα εκταμιευτούν για την αγορά των επηρεαζόμενων ακινήτων, αποτελούν χρήματα του φορολογούμενου πολίτη τα οποία στην ουσία θα ενισχύσουν τις τράπεζες.

Η ΓΔΑ, θεωρούσε παράλληλα πως η παράμετρος του ποσοστού του 65% που θα καλύψει η ΚΕΔΙΠΕΣ την πρώτη κατοικία των ευάλωτων ομάδων, συγκρούεται με ουσιώδη πρόνοια της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.

Επιπρόσθετα, η ΓΔΑ είχε αναπτύξει στην επιχειρηματολογία της προς τις κυπριακές αρχές ότι σε περίπτωση που για απρόβλεπτους λόγους το πολυσυζητημένο σχέδιο δεν πετύχει, τότε το κράτος θα εγκλωβιστεί μέσα σε ένα μεγάλο χρέος με αποτέλεσμα, να πλήξει ενδεχομένως τα δημόσια οικονομικά.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν απέρριψε παλαιότερο αίτημα των αρχών της Δημοκρατίας να περιληφθούν στο σχέδιο μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με εξασφάλιση κύρια κατοικία, της οποίας η αγοραία αξία θα ήταν €350 χιλ., όπως είχε προβλεφθεί στο Σχέδιο Εστία.

Τελικά, η ΓΔΑ αποδέχθηκε όπως η αγοραία αξία περιοριστεί στις €250 χιλ., επισημαίνοντας πως με βάση το κόστος ζωής στην Κύπρο, μία κατοικία αξίας €350 χιλ. δεν μπορεί να αφορά ευάλωτα νοικοκυριά.

Το ΥΠΟΙΚ έχει υιοθετήσει την αξίωση της Κομισιόν να αφαιρεθεί από την περίμετρο του Σχεδίου η πρώτη επαγγελματική στέγη.

Oι παράμετροι του Σχεδίου

Οι βασικοί παράμετροι που θα διέπουν το Σχέδιο αφορούν τα εξής:

Mη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με εξασφάλιση κύρια κατοικία με αγοραία αξία μέχρι τις €250 χιλ.

Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων και επιλέξιμοι μη βιώσιμοι δανειολήπτες για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και στο Σχέδιο Οικία.

Η κρατική εταιρεία θα αποκτά την κύρια κατοικία και θα καταβάλλει προς τη συμμετέχουσα (Τράπεζα ή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων) περί το 65% της αγοραίας αξίας.

Θα προηγείται η εξάλειψη επιβαρύνσεων επί της κύριας κατοικίας εντός προκαθορισμένων ποσοστών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλλει ενοίκιο στην ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους 65% του αγοραίου ενοίκου, σύμφωνα με την εισήγηση του ΥΠΟΙΚ.

Ο ιδιοκτήτης θα γίνεται ενοικιαστής και η διάρκεια ενοικίασης θα είναι ίση με 14 έτη ή εφ’ όρου ζωής, όπου ο ενοικιαστής είναι άνω των 65 ετών.

Ο ενοικιαστής θα έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας μετά την πάροδο πέντε ετών και πριν τη λήξη 14 ετών σε προκαθορισμένη τιμή η οποία θα αναγράφεται στη σύμβαση ενοικίασης.

Πηγή: stockwatch

“THE REVITA TEAM”

Σημείωση: Τα άρθρα και τα δημοσιεύματα της εταιρείας μας, σκοπό έχουν να παραθέσουν στοιχεία για συγκεκριμένα θέματα καθώς και απόψεις που βασίζονται σε εμπειρία και γνώση που έχει αποκτηθεί. Απώτερος σκοπός μας είναι η επιμόρφωση των αναγνωστών στο σύνολο τους και όχι η παροχή συμβουλών για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για όλα τα προηγούμενα άρθρα της εταιρείας μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook, https://www.facebook.com/revitaconsult όπως και το blog στην ιστοσελίδα μας.