Ακόμη και σήμερα, ο ρόλος του εξωτερικού Οικονομικού Συμβούλου, είτε αυτός αναλαμβάνεται από κάποιο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, συχνά είναι ένας ακατανόητος ρόλος για πολλούς ανθρώπους του επιχειρηματικού τομέα, και ιδιαίτερα στην χώρα μας. Πολλές φορές το να προσλάβει μία επιχείρηση έναν Οικονομικό Σύμβουλο μπορεί να θεωρηθεί ως «πολυτέλεια» από κάποιους. Στην πραγματικότητα, η εργασία που διεκπεραιώνει ένας σωστός επαγγελματίας Σύμβουλος χαίρει άκρας σημασίας για την ίδια την επιχείρηση, για την σωστή οργάνωση και ανάλυση των οικονομικών της θεμάτων, των δεδομένων και διαδικασιών. Ο ίδιος ο ρόλος προϋποθέτει υπομονή και επιμονή, έτσι ώστε ο Σύμβουλος να μπορεί να αντεπεξέρχεται συνεχώς στις καθημερινές αλλά και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο παρουσίας και εμπλοκής του σε μία εταιρεία που τον χρειάζεται. Από την φύση της, η δουλειά του Οικονομικού Συμβούλου είναι απαιτητική και αρκετά συχνά ακόμη και ψυχοφθόρα, ειδικά όταν έχει να κάνει με περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν με λανθασμένους τρόπους (ιδιαίτερα για την σύγχρονη εποχή) και μεθόδους οι οποίες καθίστανται ξεπερασμένες, χρονοβόρες και αντιπαραγωγικές. Τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται διαχρονικά και η δική μας εταιρεία, ως μία επιχείρηση συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, παρουσιάζουμε πιο κάτω επιγραμματικά τις πιο συνηθισμένες προκλήσεις ως προς τον ρόλο ενός μοντέρνου Οικονομικού Συμβούλου σε επιχειρήσεις, καθώς και πιθανούς τρόπους προσέγγισης στα διάφορα αυτά προβλήματα, στους οποίους εμείς έχουμε καταλήξει ως πιο επιτυχείς μέσα από τις δικές μας πολυδιάστατες εμπειρίες.

Η Πρώτη Επαφή:

Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος, όταν αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο αυτό σε μία επιχείρηση, είναι η αρχική του προσέγγιση, η εντύπωση που δημιουργεί στους διευθυντές ή/και μετόχους της, καθώς και η σχέση που επιδιώκει να κτίσει μαζί τους και με τον καθένα ξεχωριστά. Αυτή πρέπει πάντοτε να είναι μία σχέση ειλικρίνειας. Ένας Σύμβουλος πρέπει να είναι πάντοτε ευθύς στα λεγόμενα του, αλλά συνάμα και υπομονετικός και να προσεγγίζει τα διάφορα θέματα που προκύπτουν με επιμονή (εάν και εφόσον είναι σίγουρος για αυτό που πιστεύει) αλλά και ηρεμία. Θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του ότι τίποτα δεν «εξυπακούεται» στα θέματα Οικονομικής Διαχείρισης αυτών των επιχειρήσεων (“always state the obvious). Χρειάζεται ο Σύμβουλος να καταφέρει σε αρκετές περιπτώσεις να αποδείξει στους υπεύθυνους ότι όντως προσφέρει στην επιχείρηση και ότι οι συμβουλές του είναι αξιοσημείωτες, μέχρι να κτιστεί μία κάποια σχέση εμπιστοσύνης, παρόλο που τα αποτελέσματα της προσπάθειας του μπορεί να είναι εμφανέστατα από την αρχή. Καλείται ο ίδιος πάντοτε να διατηρεί την ψυχραιμία του, αφού η διαδικασία αυτή αρκετές φορές φέρνει την ψυχολογική κούραση μέσα από την επανάληψη καταστάσεων, ιδίως για θέματα που ο ίδιος μπορεί να θεωρεί απλά ή εύκολα (αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι και τόσο). Εξηγούμε το σημείο αυτό περαιτέρω πιο κάτω. Φυσικά, πολλά εξαρτώνται από τους συμφωνημένους όρους συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Συμβούλου και της επιχείρησης (που απορρέουν από της ανάγκες της κάθε επιχείρησης σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση και είναι προσαρμοσμένοι αναλόγως). Όσο πιο στενή και ενεργή είναι η εμπλοκή του Συμβούλου στην επιχείρηση, τόσο περισσότερο εντείνεται και η σημασία όλων των σημείων και προκλήσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Η Σταθεροποίηση της Οικονομικής Θέσης:

Αν και σε περίοδο κρίσης όπου μία επιχείρηση καταρρέει το πιο σημαντικό σημείο συνήθως θεωρείται η διακοπή της «αιμορραγίας» και η σταθεροποίηση της οικονομικής της θέσης, η επίτευξη των προαναφερόμενων είναι πολλές φορές και η πιο εύκολη αποστολή για έναν Σύμβουλο. Αν παρομοιάσουμε την κρίσιμη αυτή περίοδο με μία αντίστοιχη στην προσωπική μας ζωή, θα δούμε ότι πολύ εύκολα και ενστικτωδώς συχνά εφαρμόζουμε όσα μας συμβουλεύουν οι ειδικοί (οι «γιατροί») για να επιβιώσουμε. Όταν όμως επανερχόμαστε στην καθημερινή μας ρουτίνα, τότε ίσως δυσκολευόμαστε περισσότερο να εφαρμόσουμε τις «συνήθειες» αυτές που απαιτούνται για να προοδεύσουμε και να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Όπως συμβαίνει στην ζωή, έτσι και σε μία επιχείρηση τα γεγονότα ξεδιπλώνονται με παρόμοιο τρόπο. Παρόλ’αυτά, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από την σημασία της σταθεροποίησης, αφού χωρίς αυτήν η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Ο Σύμβουλος καλείται να κινείται γρήγορα και με αποφασιστικότητα κατά την περίοδο της «κρίσης» και να είναι πολύ προσεκτικός στις συμβουλές του, καθώς μία λάθος απόφαση μπορεί να αποβεί μοιραία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εμπλέκονται μεγάλα ποσά χρεωστών/πιστωτών ή/και τραπεζικά ιδρύματα. Από την άλλη δε, μεταξύ μιας μέτριας λύσης/απόφασης και της μη απόφασης, το πρώτο είναι προτιμότερο.

Η Δύναμη της Συνήθειας και η Θέληση για Αλλαγή:

Όπως και στην προσωπική ζωή του καθενός από εμάς, έτσι και στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον, εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε συνήθειες μέσα από τα χρόνια, καλές και κακές. Οι κακές συνήθειες (οι οποίες ως επί το πλείστων αφορούν διαδικαστικά θέματα), σε συνδυασμό με την αποτυχία εξέλιξης και εκσυγχρονισμού με τον καιρό, είναι και αυτές που πολλές φορές διαμορφώνουν μία «κουλτούρα», η οποία δύσκολα αλλάζει. Η μεγάλη πρόκληση για έναν Σύμβουλο είναι να καταφέρει να συνδράμει στην αλλαγή της κουλτούρας αυτής. Και εδώ χρησιμοποιούμε την λέξη «συνδράμει», γιατί από μόνος του δεν μπορεί να την προκαλέσει. Αναγκαίο συστατικό για καλύτερες μέρες είναι οι ειλικρινείς προθέσεις και η θέληση όλων (ανεξαιρέτως) των εμπλεκόμενων για αλλαγή. Ένας Σύμβουλος μπορεί συνεχώς να καλείται να αντιμετωπίζει με επιτυχία διάφορα βραχυπρόθεσμα, καθημερινά ζητήματα ως μέρος του ρόλου του, αλλά συνάμα δεν παύει να στοχεύει μαζί με τους υπεύθυνους της επιχείρησης, ως μία ενιαία ομάδα, και σε μακροπρόθεσμα επιτεύγματα. Η εκπλήρωση αυτών έρχεται μόνο μέσα από μικρά και σταθερά βήματα. Τίποτα όμως δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την προσπάθεια διατήρησης από όλους ενός ανοικτού ορίζοντα, κριτικής σκέψης και πραγματικής θέλησης για την αλλαγή και μεταστροφή της υφιστάμενης κατάστασης. Συχνά, ο Σύμβουλος καλείται να εμπνεύσει τους διευθυντές/μέτοχους μιας επιχείρησης προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει και αυτοί με την σειρά τους να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και να παραδεχτούν τα λάθη του παρόντος και του παρελθόντος. Θα πρέπει να παραμένουν οι ίδιοι πάντοτε «ανοιχτοί» στις προτάσεις του Συμβούλου για εφαρμογή και υιοθέτηση νέων μεθόδων και διαδικασιών, που σταδιακά θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Όταν οι προσπάθειες αυτές αρχίσουν να καρποφορούν, ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Συμβούλου είναι η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι, που τους δίνει το κίνητρο να συνεχίσουν να προσπαθούν. Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο πολύπλευρος μπορεί να γίνει ο ρόλος ενός εξωτερικού Οικονομικού Συμβούλου σε μία επιχείρηση, πέραν από το καθαρά τεχνικό του κομμάτι.

Το τεχνικό κομμάτι μπορεί να μην αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος άρθρου, εντούτοις θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Έτσι σε μια μικρή αγορά όπως αυτήν της Κύπρου (μικρά περιθώρια κέρδους για πολλές επιχειρήσεις κυρίως παραγωγής, χαμηλοί όγκοι) είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεχής προσοχή στους αριθμούς αυτούς και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως:

  • Μεικτό Κέρδος (Gross profit).
  • Τελικό Κέρδος (Net Profit).
  • Επίπεδα Χρεωστών, Πιστωτών (Ageing Analysis) και Αποθεμάτων (Stock Control).
  • Τιμολογιακή Πολιτική (Pricing Strategy).
  • Δανεισμός, Δόσεις και Επιτόκια.

Τα πιο πάνω πρέπει να αναλύονται άμεσα και να λαμβάνονται αποφάσεις έγκαιρα. Όπως συχνά παρατηρούμε, ένας επιχειρηματίας ενδεχομένως να κατέχει πολύ καλά την «τέχνη» του (δηλαδή το αντικείμενο του), αλλά αν αυτό δεν συνοδεύεται με σωστή διαχείριση των πιο πάνω σημείων, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας ελαχιστοποιούνται.

Τελειώνοντας, είναι γεγονός ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα δικά της «δυνατά» σημεία, αλλά και αυτά που χρήζουν διαχείρισης και σημαντικής βελτίωσης. Πίσω όμως από την ανάλυση, τους τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων, πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει ο «άνθρωπος». Είναι ακριβώς για τον λόγο αυτό που η κουλτούρα και η πειθαρχεία διαμορφώνουν τα πιο απαραίτητα στοιχεία, αφού εκεί που υπάρχουν κανόνες, πρωτόκολλα, πνεύμα ομαδικότητας και ευελιξία προς την εξέλιξη, η πρόοδος αργά ή γρήγορα έρχεται.

“THE REVITA TEAM”

Σημείωση: Τα άρθρα και τα δημοσιεύματα της εταιρείας μας, σκοπό έχουν να παραθέσουν στοιχεία για συγκεκριμένα θέματα καθώς και απόψεις που βασίζονται σε εμπειρία και γνώση που έχει αποκτηθεί. Απώτερος σκοπός μας είναι η επιμόρφωση των αναγνωστών στο σύνολο τους και όχι η παροχή συμβουλών για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για όλα τα προηγούμενα άρθρα της εταιρείας μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook, https://www.facebook.com/revitaconsult όπως και το blog στην ιστοσελίδα μας.