Θέμα ημερών είναι η κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου για δικαστήριο ταχείας εκδίκασης καθυστερημένων δόσεων, με απώτερο στόχο την αποφυγή εκποιήσεων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Μιλώντας στη  StockWatch, ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στην ανάγκη της σύστασης του συγκεκριμένου δικαστηρίου ως ένα απαραίτητο κοινωνικό εργαλείο εκφράζοντας την ελπίδα να μην «ξεχειλωθεί» ή να γίνει αντικείμενο λαϊκισμού υποδεικνύοντας ότι «με την έγκριση του σχετικού νομοσχέδιο θα αποφεύγονται οι εκποιήσεις».

Υπέδειξε ότι με τις συνεχείς αποφάσεις για αναστολή των εκποιήσεων αυτό που πετυχαίνεται είναι η διόγκωση του χρέους και η παρατεταμένη αγωνία των δανειοληπτών για εκποίηση της κατοικίας του, ενώ με το συγκεκριμένο το νομοσχέδιο θα περιοριστεί η περίμετρος σε εκείνους που πρέπει να βοηθηθούν.

Επεσήμανε ότι «ανήκουμε στον κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης, οι εποπτικές αρχές της ΕΕ και σε περίπτωση οποιουδήποτε στραβοπατήματος που θα έχει ως αποτέλεσμα μιας υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας, τότε αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος δανεισμού το οποίο πληρώνει πάντα ο μέσος πολίτης»

Ειδικά για το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο ο κ. Κεραυνός, αφού διευκρίνισε ότι είναι θέμα ημερών να κατατεθεί στη βουλή είπε ότι «το δικαστήριο ταχείας εκδίκασης υποθέσεων καθυστερημένων δόσεων θα αφορά όλες τις ομάδες πληθυσμού οι οποίες, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και αύξησης του κόστους της δόσης τους, συνεπεία της αύξησης των επιτοκίων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους».

Εξήγησε ότι «θα αφορά δάνεια πρώτης κατοικία ύψους μέχρι €350.000 στα οποία εντοπίζεται πρόβλημα στην πληρωμή των δόσεων και τίθεται ο κίνδυνος για εκποίηση. Ο δανειολήπτης θα αποτείνεται στο δικαστήριο ταχείας εκδίκασης, εκεί θα αποδεικνύεται με βάση των περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων που θα προσκομίσει ότι μπορεί να πληρώσει μια δόση που θα συμφωνηθεί ώστε να αποφευχθεί η εκποίηση».

«Με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα εάν κάποιος δεν πληρώσει δυο τρείς δόσεις, επικρέμεται η απειλή για νομικό διωγμό ειδικά εάν το δάνειο του πέρασε στα χέρια εταιρειών».

Σήμερα εντός 120 ημερών από την ημέρα καθυστερημένης της δόσης μπορεί να γίνει εκποίηση ακινήτου χωρίς να απαιτείται η όποια δικαστική απόφαση.

Πηγή: stockwatch

“THE REVITA TEAM”

Σημείωση: Τα άρθρα και τα δημοσιεύματα της εταιρείας μας, σκοπό έχουν να παραθέσουν στοιχεία για συγκεκριμένα θέματα καθώς και απόψεις που βασίζονται σε εμπειρία και γνώση που έχει αποκτηθεί. Απώτερος σκοπός μας είναι η επιμόρφωση των αναγνωστών στο σύνολο τους και όχι η παροχή συμβουλών για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για όλα τα προηγούμενα άρθρα της εταιρείας μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook, https://www.facebook.com/revitaconsult όπως και το blog στην ιστοσελίδα μας.